vad ar chat gpt 4

Vad är Chat GPT 4?

Publicerad av

OpenAI, ett företag känt för sina framsteg inom artificiell intelligens, har nyligen lanserat en uppdaterad version av Chat GPT – nu i version 4.

Denna nya och förbättrade version är utformad för att kunna generera text baserat på bildinmatning och presterar på samma nivå som människor i olika professionella och akademiska tester.

Samarbetet mellan OpenAI och Microsoft

OpenAI har länge samarbetat med Microsoft och har nyligen förnyat sitt åtagande att utveckla GPT-funktionerna. Under de senaste sex månaderna har de ägnat tid åt att förbättra och finslipa systemets prestanda baserat på användarnas feedback från den senaste ChatGPT-kampanjen.

GPT-4:s imponerande prestationer

Enligt OpenAI visar GPT-4 en rad förbättrade prestationer jämfört med föregångaren GPT-3.5. GPT-4 klarar av simulerade prov med resultat bland de bästa 10% av testdeltagarna, medan GPT-3.5 presterade bland de lägsta 10%. Dessutom överträffade GPT-4 andra storskaliga språkmodeller i flera tester och uppnådde rekordresultat när det gäller saklighet, kontroll och tillgänglighet.

vad ar chat gpt 4

Tillgänglighet för GPT-4

GPT-4 kommer att vara tillgänglig via ChatGPT:s API, men det bör noteras att en ChatGPT Plus-prenumeration krävs för att få tillgång till den. Det finns också begränsningar för användningen av nya modeller, och tillgång till API för nya modeller hanteras via en väntelista.

Förbättrad tillförlitlighet och kreativitet

OpenAI-teamet beskriver GPT-4 som mer tillförlitlig, kreativ och kapabel att hantera mer varierande instruktioner än sin föregångare, GPT-3.5. Den nya funktionen för multimodal inmatning gör det möjligt för systemet att generera textbaserade svar baserat på blandad text- och bildinmatning.

Det innebär att användare kan skicka in exempelvis marknadsförings- och försäljningsrapporter, grafer och diagram, manualer och handböcker, skärmdumpar osv., och ChatGPT sammanfattar sedan detaljerna på det språk som är mest begripligt för användaren.

Anpassningsbara API-utvecklare

Istället för den klassiska personligheten med fastställt uttal, ton och stil kan utvecklare nu beskriva AI:s stil och uppgifter genom att skriva instruktioner i systemmeddelanden. Detta ger utvecklare möjligheten att anpassa systemet och skapa mer användarvänliga och mångsidiga tillämpningar.

Färre felaktiga händelser med GPT-4

En annan förbättring som GPT-4 erbjuder jämfört med sina föregångare är att det genererar färre felaktiga eller irrelevanta svar. Tidigare versioner av systemet hade ibland problem med att ge korrekta och användbara svar, men med GPT-4 har OpenAI minskat förekomsten av sådana felaktigheter. Detta ökar användbarheten och tillförlitligheten för användare som är beroende av att få korrekta och relevanta svar från systemet.

Slutsats: Framtiden för AI och GPT-4

OpenAI:s GPT-4 representerar utan tvekan ett betydande steg framåt inom artificiell intelligens och språkmodellering. Med sina förbättrade prestanda, anpassningsförmåga och förmåga att hantera både text- och bildinmatning har GPT-4 potential att förändra hur vi interagerar med AI och hur vi använder dessa teknologier i vårt dagliga liv och våra arbetsuppgifter.

Utvecklas och Förbättras

Då AI fortsätter att utvecklas och förbättras kan vi förvänta oss ännu fler imponerande framsteg inom språkmodellering och andra tillämpningar av AI. OpenAI:s GPT-4 är bara början på en ny era av AI-utveckling, och det är spännande att tänka på vilka möjligheter som kan uppstå i framtiden.

Ständiga framsteg med Chat GPT 4

Med ständiga framsteg och samarbeten mellan forskningsföretag och teknikföretag som OpenAI och Microsoft kommer AI att fortsätta att förbättras och erbjuda oss allt mer sofistikerade och kraftfulla verktyg för att lösa problem och underlätta vår vardag. GPT-4 är en tydlig indikation på att vi går mot en framtid där AI blir alltmer integrerad i vår digitala upplevelse och bidrar till att forma hur vi kommunicerar och interagerar med tekniken omkring oss.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *