chatgpt plus battre svar

Ger ChatGPT Plus verkligen bättre svar?

Publicerad av

I AI-världen har det nyligen varit en hel del buzz kring ChatGPT Plus powered by GPT-4, den senaste modellen som utvecklats av OpenAI. Denna iteration, med sin förmåga att acceptera både bild- och textinmatningar och avge textutmatningar, har hyllats som en betydligt överlägsen assistent jämfört med sin föregångare, GPT-3.5.

Är ChatGPT Plus Bättre?

Så den brännande frågan är, ger ChatGPT Plus verkligen bättre svar? Efter att ha använt och analyserat båda versionerna i stor utsträckning är mitt svar ett rungande ja!

Ett språng framåt i AI-kapacitet

GPT-4, det avancerade maskineriet bakom ChatGPT Plus, har visat en anmärkningsvärd förbättring när det gäller saklighet, styrbarhet och efterlevnad av skyddsräcken, tack vare OpenAI:s sex månader av flitig iterativ anpassning.

Dessa förbättringar, i kombination med mänskliga prestationer på olika yrkesmässiga och akademiska riktmärken (inklusive topp 10 % på en simulerad advokatexamen), gör GPT-4 till ett betydande steg framåt i AI-utvecklingen.

Läs mer om: GPT-4

ChatGPT Plus Ger Mer

För att ge en mer relevant jämförelse kan du tänka på ChatGPT Plus som en mycket kompetent skrivassistent med högskoleutbildning, medan GPT 3.5 är mer som en något kompetent skrivassistent med gymnasieutbildning. När det gäller enklare uppgifter presterar båda versionerna relativt lika. GPT-4 börjar dock glänsa när uppgifterna blir mer komplexa och nyanserade.

Till exempel, medan GPT-3.5 kan sammanfatta en text eller skriva några stycken om åsnor, kan GPT-4 göra dessa uppgifter och mer, och leverera resultat som är mer kreativa, nyanserade och tillförlitliga.

Denna högre nivå av sofistikering gör GPT-4 till ett bättre val för uppgifter som kräver djupare kunskap och förståelse. Men kom ihåg att dess talanger inte bör slösas bort på enkla uppgifter, särskilt när dess användning är begränsad till 25 förfrågningar var tredje timme.

chatgpt plus battre svar

Begränsningar och styrkor

Trots sina anmärkningsvärda framsteg är GPT-4, precis som sina föregångare, inte utan begränsningar. Den kan fortfarande “hallucinera” fakta och göra resonemangsfel. Den känner inte till händelser som inträffar efter dess dataavstängning i september 2021 och lär sig inte av sina erfarenheter.

Den kan ibland göra enkla resonemangsfel, acceptera falska påståenden eller införa säkerhetsproblem i kod som den producerar. Det är dock viktigt att notera att OpenAI har gjort stora ansträngningar för att minimera dessa begränsningar.

GPT-4 har färre hallucinationer jämfört med tidigare modeller och får 40% högre poäng än GPT-3.5 vid interna kontradiktoriska faktautvärderingar. Dessutom har säkerhetsförbättringar lett till en minskning av svar på förfrågningar om otillåtet innehåll med 82% jämfört med GPT-3.5.

Påverkan på det dagliga livet

Ett område där skillnaden mellan de två modellerna är särskilt märkbar är i vardagliga sökfrågor. Om du till exempel frågar båda versionerna hur länge tonfisk håller sig i kylskåpet efter att ha öppnats, är svaret från GPT-4 mätbart bättre.

Den ger liknande information som GPT-3.5 men föreslår också att tonfisken flyttas över till en glas- eller plastbehållare. Även om detta inte är ett banbrytande råd, visar det GPT-4:s överlägsna förmåga att ge detaljerade och praktiska rekommendationer.

GPT-4 Smartare än Google

Tänk på GPT-4 som en halvgud som vet nästan allt. Det är som ett smartare Google som inte plågas av annonser eller webbsidor som har manipulerat sökmotoralgoritmerna för att ranka dem högre än de borde vara eftersom deras innehåll är undermåligt. Det är ett användbart verktyg som kan hjälpa dig att sticka ut i en konkurrensutsatt miljö.

Låt oss säga att du förbereder ett CV eller en presentation. Du vill ha bästa möjliga resultat, eller hur? Med GPT-4 får du det där lilla extra, den där lilla finessen som kan lyfta ditt arbete till en högre standard.

I en alltmer konkurrensutsatt värld är det dessa små skillnader som kan göra stor skillnad. Om din konkurrent också förbereder ett CV med hjälp av GPT-4, och ni båda har en liknande kompetens/bakgrund, så kan den lilla fördelen av ett mätbart bättre CV göra att de får jobbet framför dig.

Strategisk användning av AI

För dem som är oroliga över frågegränsen i GPT-4 har jag funnit att en användbar strategi är att hålla två fönster öppna och hoppa mellan dem för olika uppgifter.

GPT-3.5 fungerar fortfarande utmärkt för enklare uppgifter, och dess användning kan säkerställa att dina GPT-4-förfrågningar inte slösas bort på uppgifter som den tidigare modellen kan hantera effektivt. Kom dock ihåg att GPT-4 och GPT-3.5 inte kan användas samtidigt.

GPT-4: Ett steg mot framtiden

Med sina avancerade funktioner visar GPT-4 vägen mot en framtid där AI kan påverka samhället på ett betydande sätt. OpenAI är väl medvetna om detta och samarbetar aktivt med externa forskare för att bedöma potentiella effekter.

Organisationen har till och med engagerat över 50 experter för att testa modellen inom områden som AI-risker, cybersäkerhet, biorisker, förtroende och säkerhet samt internationell säkerhet.

OpenAI och Azure utformade tillsammans en superdator för att stödja deras djupinlärningsstack, som användes för att träna GPT-4. Utbildningen var stabil och förutsägbar, en första för OpenAI: s stora modeller, vilket visar teamets framgång med att bygga en djupinlärningsstack som skalar förutsägbart.

Här är en FAQ om “Ger ChatGPT Plus verkligen bättre svar”:

Q: Vad är ChatGPT Plus?

A: ChatGPT Plus är en prenumerationsplan som erbjuds av OpenAI för användare av deras ChatGPT-tjänst. Det ger användarna fördelar som snabbare svarstider och prioriterad tillgång till tjänsten.

Q: Ger ChatGPT Plus verkligen bättre svar?

A: ChatGPT Plus i sig förbättrar inte själva modellens förmåga att generera svar. Det ger dock vissa användarfördelar, såsom minskad väntetid för att få svar och företrädesåtkomst till tjänsten. Det kan göra användarupplevelsen smidigare och effektivare, men det påverkar inte direkt kvaliteten på de genererade svaren.

Q: Finns det några skillnader i själva modellen mellan ChatGPT Plus och den kostnadsfria versionen?

A: Nej, det finns ingen skillnad i själva modellen mellan ChatGPT Plus och den kostnadsfria versionen. Båda versionerna använder samma AI-modell för att generera svar.

Q: Varför skulle jag vilja uppgradera till ChatGPT Plus om svaren inte förbättras?

A: ChatGPT Plus erbjuder fördelar som snabbare svarstider och prioriterad tillgång. Om du uppskattar en mer sömlös och effektiv användarupplevelse, och om du vill ha tillgång till tjänsten även under hög efterfrågan, kan det vara en fördel att uppgradera till ChatGPT Plus.

Q: Finns det andra alternativ än ChatGPT Plus för att få bättre svar?

A: För närvarande erbjuder OpenAI inte några andra betalda alternativ för att få bättre svar med ChatGPT. Däremot fortsätter de att arbeta på att förbättra modellen och utforska möjligheter för framtida uppgraderingar eller nya planer.

Q: Kommer användningen av ChatGPT Plus att påverka tränings- och förbättringsprocessen för modellen?

A: Nej, användningen av ChatGPT Plus påverkar inte tränings- och förbättringsprocessen för modellen. Data från användare av båda versionerna, både kostnadsfria och betalda, kan användas anonymt för att fortsätta förbättra och utveckla modellen i framtiden.

Sammanfattningsvis, medan ChatGPT Plus inte direkt förbättrar de genererade svaren, kan det erbjuda användarfördelar såsom snabbare svarstider och prioriterad tillgång. Valet att uppgradera till ChatGPT Plus beror på användarens preferenser och behov av en mer sömlös och effektiv användarupplevelse.

Slutsats Är ChatGPT Plus Bättre

Sammanfattningsvis har både ChatGPT Plus och dess föregångare sina styrkor, men den förstnämnda erbjuder ett betydande steg uppåt när det gäller kapacitet och sofistikering. GPT-4, med sin imponerande saklighet, kreativitet och förmåga att hantera nyanserade instruktioner, ger ett mer effektivt verktyg för uppgifter som kräver en djupare förståelse och detaljnivå.

Det är som att ha en AI-halvgud nära till hands, redo att förse dig med överlägsen information och vägledning, fri från den rörighet och manipulation som ibland kan plåga traditionella sökmotorer.

Frågan är egentligen inte om GPT-4 ger bättre svar. Det är ett rungande ja. Frågan är hur vi bäst kan använda detta avancerade AI-verktyg för att lyfta vårt arbete, fatta mer välgrundade beslut och navigera i en alltmer komplex värld.

Med noggrann och strategisk användning kan GPT-4 ge oss en betydande fördel i en mängd olika professionella, akademiska och personliga sammanhang. Så nästa gång du ställs inför en komplex fråga, överväg att vända dig till ChatGPT Plus – du kanske bara hittar den fördel du behöver.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *